KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Wnioski wieczystoksięgowe online

 

Notariusze będą mogli składać wnioski wieczystoksięgowe online.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, notariusze uprawnieni będą do elektronicznego przesyłania wpisów do ksiąg wieczystych. Notariusze będą mogli również elektronicznie założyć księgę wieczystą. Dokumenty stanowiące załączniki do powyższych wniosków zachowają postać papierową.

Powyższa nowelizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. W księgach wieczystych będą automatycznie pojawiać się wzmianki. Obecnie po złożeniu wniosku, zanim w księdze pojawi się wzmianka, mija od kilu godzin do nawet kilku dni, mimo że powinny pojawiać się one w momencie złożenia wniosku. Niestety sądy wieczystoksięgowe nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, co negatywnie wpływa na pewność obrotu nieruchomościami.