KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Strefa klienta

W strefie klienta znajdują się orientacyjny wykaz dokumentów i informacji, które potrzebne są do przygotowania aktu notarialnego oraz ogólna lista opłat i podatków pobieranych od czynności notarialnych.

Dokładne określenie potrzebnych dokumentów oraz wyliczenie wszelkich opłat jest każdorazowo dokonywane przez notariusza po zapoznaniu się ze sprawą.

Należy również pamiętać, że osoby podające się za pełnomocników stron czynności notarialnych muszą przedłożyć dokument pełnomocnictwa.