KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Postanowienie o zakończeniu egzekucji może być podpisane tylko przez komornika

Upoważnienie aplikanta komorniczego przez komornika sądowego na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych nie obejmuje wydania postanowienia o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji. Postanowienie o ustaleniu kosztów i zakończeniu egzekucji podpisane przez aplikanta komorniczego – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 roku, sygn. akt III CZP 26/14 –  jest nieistniejące.
To niezwykle przydatne orzeczenie w praktyce notarialnej. Notariusze muszą wnikliwie sprawdzać dokumenty, które przynoszą klienci do kancelarii notarialnej. Ostatnio coraz częściej w księgach wieczystych pojawiają się wzmianki o toczących się postępowaniach egzekucyjnych – należy wnikliwie badać kto podpisuje się  na postanowieniach.