KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

O nas

Notariusz Jacek Polański ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku. Pracę magisterską przygotowywał pod patronatem prof. UW dr hab. Wojciecha Kocota kierownika Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego. W latach 2009 – 2012 odbył etatową aplikację notarialną, a następnie zdobywał doświadczenie w warszawskiej kancelarii notarialnej w charakterze zastępcy notarialnego.

Jest członkiem izby notarialnej w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim.

 


 

Notariusz Agnieszka Zielińska ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. Pracę magisterską pisała pod kierownictwem św. pamięci prof. dr. hab. Michała Kuleszy w Instytucie Prawa Administracyjnego. W trakcie aplikacji notarialnej pracowała na stanowisku aplikantki notarialnej w jednej z wiodących kancelarii notarialnych w Warszawie,  w której zdobywała doświadczenie przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, obsługując największe w Polsce spółki państwowe, publiczne spółki akcyjne i międzynarodowe koncerny. Po ukończeniu aplikacji i pozytywnie zdanym egzaminie notarialnym pracowała w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii notarialnej w Piasecznie, prowadzonej przez notariuszy o wieloletnim doświadczeniu, gdzie zajmowała się w szczególności szeroko pojętym prawem nieruchomości (umowy deweloperskie, obrót nieruchomościami gruntowymi, prawo lokalowe, gospodarka nieruchomościami).

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 roku została powołana na stanowisko notariusza i rozpoczęła działalność jako notariusz z siedzibą w Warszawie.

Jest uczestniczką podyplomowych studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Akademia Spółek, prowadzi wykłady na kursie przygotowującym do zawodowego egzaminu notarialnego.