KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Lokale Komunalne Warszawa

Mieszkańcy Warszawy zaskarżyli uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi i Naczelny Sąd Administracyjny przyznał im rację.

W 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność dwóch paragrafów powyższej uchwały, a teraz Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 298/14) uznał za nieważne jeszcze trzy następne, czyli wykluczenie ze sprzedaży dużych, ponad osiemdziesięciometrowych mieszkań i regulacje dotyczące bonifikat i uprawnień nabytych przed wejściem w życie uchwały.

Za nieważne zostały uznane następujące zapisy:

 • § 6 uchwały z treści którego wynikało komu nie można sprzedać lokalu komunalnego, to jest posiadaczom spółdzielczych praw do lokalu, zalegających z czynszami, pobierającymi zasiłki czy dodatki mieszkaniowe – takie wyłączenia naruszają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • § 9 określający zasady rozłożenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na raty oraz zabezpieczenia w postaci hipoteki i oświadczenia o poddaniu się egzekucji – zdaniem sądu to może być tylko przedmiotem negocjacji obu stron transakcji,

 • § 4 pkt 5 uchwały, wyłączający ze sprzedaży lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

Dla mieszkańców zainteresowanych wykupem mieszkań najważniejsza była kwestia bonifikat. Poprzednia uchwała z 2004 r. umożliwiała wykup za 10% ceny, zaś obecnie za 30% lub 50% ceny, a mieszkania przeznaczone do wykupu bywają wyceniane nawet po 9.000,00 zł za m2.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady pierwszeństwa w nabyciu mieszkań, to w uchwale nie można wprowadzać dodatkowych wymagań, w tym co do powierzchni lokalu. Natomiast bonifikaty są sprawami indywidualnymi i nie mogą być regulowane w akcie prawa miejscowego, jakim jest uchwała, dotycząca całego m.st. Warszawy. Ponadto przepisy przejściowe nie mogą pogarszać sytuacji osób, które miały już rozstrzygnięcie lub były w trakcie negocjacji.

2 Comments - Leave a Comment
 • Pan Temida -

  Bardzo cenna wiadomość.

  Ostatnio coraz więcej problemów z obrotem mieszkań komunalnych. Prawo jest dość zawiłe. Dobrze być na bieżąco.

  Dziękujemy Pani Rejent!

 • Sceptyk -

  Z przykrością stwierdzam, że w związku z wyrokiem NSA urzędnicy warszawscy przyjęli metodę wycofywania bonifikat w stosunku do najemców, których wnioski były w trakcie realizacji, po wycenie rzeczoznawcy i określeniu już wysokości przyznanych bonifikat.
  Miasto powołuje się na w/w wyrok twierdząc, że nie ma podstawy do jej udzielenia i proponuje kupno lokalu za 100% wartości. Po dwuletniej batalii o uchylenie uchwały z 2012 roku wycofującej lokal ze sprzedaży mimo złożonego w terminie wniosku o wykup lokalu (2011 rok), to kolejny cios dla ludzi usiłujących zadbać o swoje pieniądze włożone w zamieszkiwany od urodzenia lokal.

 • Comments are closed.