KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Category: Prawo spadkowe

Niepodzielna wspólność małżeńska

  Wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie jest możliwe wyodrębnienie […]

Read More

Testamenty transgraniczne

    Od 2015 roku notariusze będą sporządzać testamenty z elementem transgranicznym. W sierpniu 2015 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. […]

Read More