KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Category: Prawo handlowe

Domniemanie prawdziwości wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Kwestia dopuszczalności podważenia czynności prawnej dokonanej przez ujawnionego jeszcze w rejestrze przedsiębiorców, ale już odwołanego członka zarządu osoby prawnej była przedmiotem rozważań jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, zgodnie z którym celem przepisów art. 14 i art. 17 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest ochrona osób działających w zaufaniu do wpisu i ogłoszenia o […]

Read More