Notariusz Warszawa - Powiśle

Notariusz Warszawa - Powiśle

Kancelaria notarialna położona jest przy ul. Topiel nr 21 lok. 4 w Warszawie. Notariusze przyjmują od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia to 9:00 do 17:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie czynności w innych godzinach lub dniach oraz w innym miejscu niż Kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.